เธอทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอด 6 ปีข้างหน้าเพื่อนำความสำเร็จมาสู่โรงแรม และเพิ่มรายได้ของโรงแรมเป็นสองเท่า ในบทบาทของเธอ

เธอทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอด 6 ปีข้างหน้าเพื่อนำความสำเร็จมาสู่โรงแรม และเพิ่มรายได้ของโรงแรมเป็นสองเท่า ในบทบาทของเธอ

วิทยากรจะเน้นความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาของเด็กผู้หญิงกับวิกฤตน้ำที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ Future Rising Fellows จะแบ่งปันจากประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเขาเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมสำหรับผลกระทบต่อสภาพอากาศที่เกี่ยวข้องกับน้ำ รวมถึงความพยายามของชุมชนในการทำความสะอาดทะเลสาบวิกตอเรียในยูกันดา เทคนิคการเกษตรแบบยั่งยืนในภูมิภาค ที่แห้งแล้ง ของเคนยาและการรวมกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรแบบดั้งเดิมและแบบพื้นเมืองเข้ากับวันที่ 21 

เทคนิควิศวกรรมแห่งศตวรรษในเอกวาดอร์ Future Rising Fellowship เป็นส่วนหนึ่งของ Future 

Rising ซึ่งเป็นโครงการใหม่ของ Girl Rising ซึ่งพยายามสร้างความตระหนัก กระตุ้นการดำเนินการ และกระตุ้นการลงทุนเพื่อการศึกษาของเด็กผู้หญิงในฐานะแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพอากาศที่มีศักยภาพ

การขาดแคลนน้ำและการขาดสุขอนามัยในน้ำเป็นปัญหาสิทธิสตรีที่สำคัญ เนื่องจากมักส่งผลให้การศึกษาของเด็กผู้หญิงต้องยุติลง ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการพลัดถิ่น โรคภัย และความรุนแรง ภายในปี 2583 เด็กประมาณ 1 ใน 4 ทั่วโลกจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเครียดจากน้ำสูง โดยเด็กผู้หญิงจะได้รับผลกระทบหนักที่สุด จากข้อมูลของ UNICEF เด็กหญิงและผู้หญิงได้รับมอบหมายงานอย่างไม่สมส่วนกับการรักษาความปลอดภัยทางน้ำสำหรับครัวเรือนของพวกเขา ดังนั้นจึงได้รับผลกระทบมากที่สุด

การขาดแคลนน้ำเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อการศึกษาของเด็กผู้หญิง แต่ในทางกลับกัน

การศึกษาของเด็กผู้หญิงเป็นทางออกสำคัญในการจัดการกับวิกฤต การให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิงและการลงทุนในการพัฒนาทักษะและโอกาสในการเป็นผู้นำสามารถนำไปสู่ชุมชนที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นมากขึ้น พร้อมรับมือกับวิกฤตน้ำทั่วโลกและผลกระทบต่อสุขภาพ การดำรงชีวิต และความขัดแย้ง

“วิกฤตการณ์น้ำกำลังส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเป็นอันดับแรกและเลวร้ายที่สุด และทำให้ความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่ทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้น” คริสติน่า โลเวอรี่ ซีอีโอของ Girl Rising กล่าว “แต่ถึงกระนั้น เด็กผู้หญิงและผู้หญิงซึ่งเป็นผู้รักษาความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำผู้ดูแล และผู้ดูแลที่ดิน อยู่ในสถานะที่ดีที่จะเป็นตัวแทนที่ทรงพลังของความยั่งยืนและเป็นผู้นำที่เราต้องการอย่างเร่งด่วน”

Tähtinen กล่าวว่า “โลกไม่ก้าวหน้าเร็วพอ ไม่ใช่ในแง่ของการเข้าถึงน้ำ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประชุม Water Conference เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาทั้งสามประเด็นนี้ร่วมกัน เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้น มักจะรู้สึกร่วมกัน

แนะนำ 666slotclub / hob66